מאמרים

כלכלת הבית

כלכלת הבית

כלכלת הבית נשמע כמו מקצוע במגמת תיכון בבית ספר לבנות אשר סיימו את התוכנית בשנות השבעים של המאה הקודמת, אז באמירת המונח כלכלת הבית, התייחסו לכלכלה במובן של רכישת מוצרי מזון, הכנה ובישול של אוכל לבתים קטנים או לבישול מוסדי, לימדו מיומנויות אישיות הנחוצות לבית כגון תפירה וכדומה.. כמו אז, כך גם היום, לא מלמדים אותנו בבית הספר איך לנהל את הכלכלה של הבית שלנו במונחים של ניהול כספי והתמודדות עם הוצאות וכל מיני תשלומים וכהוכחה לכך ניתן לראות את מרבית בתי האב עסוקים בלשרוד את החודש, בלצאת מהמינוס בבנק וכדומה.

כנראה שהמציאות לא תשתנה גם אם יהיה מקצוע ראשי כזה בבית הספר, בכל מקרה יש דברים שלומדים מהחיים וכמובן שלא כולנו ובמיוחד לא בגיל ההתבגרות, מסוגלים להתעסק בחשיבה שלנו עם כל המונחים וההגדרות של הכלכלה כיום ולכן חשיבה על כלכלת הבית בעזרת יועצים פיננסים יכולה להיות טובה, ראשית בכדי לארגן באופן מידי את החשבון ואת ההתנהלות הכלכלית שלנו, ושנית, בכדי לרכוש כלים ומיומנויות

המשך מאמר